Vacature: Groepsbegeleider

Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van onze scoutinggroep. Net als bij andere scoutingroepen worden leidinggevenden bij ons door de groepsbegeleider en praktijkbegeleider ondersteund in het ontwikkelen en versterken van hun deskundigheid, om goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren. De groepsbegeleider is de begeleider en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak. Maar houdt ook het vrijwilligersbeleid van de bestuursleden in het oog. De groepsbegeleider houdt zich bezig met de werving van nieuwe leiding en bestuur en de bezetting van de teams, maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet lekker lopen. Kortom: het aanspreekpunt binnen het bestuur voor vrijwilligersbeleid van de groep. De praktijkbegeleider houdt zich bezig met kwaliteit van de teams en de leiding (wat ten goede komt aan het spel). De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams. De praktijkbegeleider zit niet in het bestuur, maar werkt nauw samen met de groepsbegeleider.

VOORWAARDEN OM DE FUNCTIE TE KUNNEN VERVULLEN

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
 • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te werken aan je eigen kwalificatie / deskundigheid en je te blijven ontwikkelen.

KERNTAKEN GROEBEGELEIDER

 • Verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid in de groep (werven, intakegesprek, attentiebeleid, overzicht mobiliteit vrijwilligers, voortgangsgesprek).
 • Kwaliteiten van vrijwilligers stimuleren en hen activeren zich hierin verder te ontwikkelen (samen met de praktijkbegeleider).
 • Onderhouden van contacten met teams en individuele vrijwilligers, gericht op het versterken van de relaties binnen en tussen de teams en binnen de groep.
 • Werving en begeleiding (inwerken) nieuwe vrijwilligers.
 • Bemiddelen bij meningsverschillen binnen de vrijwilligersteams.
 • Eventuele coördinatie van stagiaires en maatschappelijke stages door scholieren.
 • Sfeer en samenhang van de groep vrijwilligers bevorderen.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
 • De groepsbegeleider maakt deel uit van het bestuur van de groep en is de HRM’er van de groep en het bestuur.

INDICATIE TIJDSBESTEDING

Circa 4 uur per week voor begeleiding van leidinggevenden en leidingteams. Daarnaast vraagt deelname aan groepsactiviteiten en eventuele regionale en/of landelijke activiteiten en bijeenkomsten tijd.

BENODIGDE COMPETENTIES

Om je kerntaken als groepsbegeleider goed uit te kunnen voeren, dien je over een flinke hoeveelheid specifieke competenties (kennis, houding en vaardigheden) te beschikken. Deze specifieke competenties noemen we functiegebonden competenties en staan beschreven op de kwalificatiekaart voor groepsbegeleiders. Aan de hand van deze kwalificatiekaart en de bijbehorende toelichting, kun je samen met de trainingscoördinator en/of praktijkcoach van je regio bekijken over welke competenties je beschikt en welke je nog verder kunt ontwikkelen. De kwalificatiekaart met functiegebonden competenties is te vinden op www.scouting.nl/scoutingacademy.

ONTWIKKELING COMPETENTIES EN KWALIFICATIE ALS GROEPSBEGELEIDER

Beschik je nog niet over al de benodigde competenties, dan kan Scouting Academy je helpen je hierin verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oefenen in je eigen of een andere groep, het volgen van een training, zelfstudie, e-learning of door het vragen van feedback aan de coördinator trainingsteam/coördinator Scouting Academy van je regio, de praktijkcoach of aan een landelijk opleider van Scouting Academy. Zij kunnen je helpen om hierin voor jou de beste keuzes te maken. Wanneer je kunt aantonen dat je over al de competenties van de kwalificatiekaart beschikt, kun je met behulp van de praktijkcoach van je regio een officiële kwalificatie als groepsbegeleider aanvragen.

INTRODUCTIEPERIODE

Tijdens de introductieperiode maak je kennis met de trainingscoördinator, trainers en bestuursleden van de regio en met de groepsbegeleiders van de groepen in de regio. Na de introductieperiode kun je officieel worden benoemd en ingeschreven als groepsbegeleider.

ONS AANBOD

 • Een inspirerende functie waarin je een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding biedt aan kinderen en jongeren
 • Samenwerking met andere enthousiaste vrijwilligers in een gezellig en hecht team.
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten.
 • De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.
 • De mogelijkheid te leren zeilen of varen met de motorboot.
 • Gratis lidmaatschap van Scouting Nederland.
 • Ben je geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar onze voorzitter via: voorzitter@lutem.nl

Voor meer informatie over het functieprofiel, de kerntaken, tijdsbesteding en benodigde competenties zie het document: Functieprofiel Groepsbegeleider.

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Functieprofiel-groepsbegeleider.pdf