Botenverhuur

We hebben zes lelievletten en allen zijn volledig getuigd. Afhankelijk van het programma van onze Zeeverkenners zijn de lelievletten beschikbaar voor verhuur. Voor beschikbaarheid kunt u contact opnemen via de e-mail: zeeverkenners@lutem.nl

Het clubhuis is niet beschikbaar voor verhuur.

Kosten:
€ 40,- per lelievlet/dag

€ 30,- per 2 dagen of meer

€ 175,- per lelievlet/week

Borgsom: € 75,- per lelievlet, welke teruggestort wordt wanneer de vlet in dezelfde staat wordt afgeleverd als aan het begin van de huurperiode.

Overeenkomst:
De gebruiker verklaart, in de huurovereenkomst, de in bruikleen/huur genomen lelievlet(ten) in minimaal dezelfde staat terug te bezorgen. De gebruiker zal voorzichtig en zorgzaam met het materiaal omgaan. Eventuele schade dient direct na de gebeurtenis te worden gemeld aan de contactpersoon van de verhuurder. Schade die niet door de verzekering van de verhuurder wordt vergoed komt voor rekening van de gebruiker. Het gebruik dient in goed overleg te gaan met de contactpersoon van de verhuurder

Roken in de lelievlet(ten) is niet toegestaan.

Tijdens het varen dient de bootsman van elke lelievlet minimaal in het bezit te zijn van een machtiging bootleiding zeilen op A-water (MBL-ZA) of een vergelijkbaar CWO niveau. Bij windkracht harder dan 6 Beaufort mag niet worden gezeild.

Voor informatie mail naar: zeeverkenners@lutem.nl 

Voor reservering vul onderstaand formulier in:

Contactformulier botenverhuur