Bij scouting hoort iedereen er bij

‘Bij Scouting horen alle kinderen er bij!’ is een project waar Scouting Nederland eind 2017 mee gestart is. Het gedachtegoed is niet nieuw. Scouting is immers voor zowel jongens als meisjes en voor zowel jong als oud. Er is scouting voor waterliefhebbers en voor land- en luchtliefhebbers. Ook zijn er groepen voor scouts met een beperking. Iedereen kan wel een groep vinden waar hij of zij zich thuis voelt. Toch blijk dat er nog altijd kinderen geen lid zijn van een sport- of hobby-vereniging, omdat de ouders het niet kunnen betalen. Scouting Nederland heeft daar iets op verzonnen: een financiële bijdrage voor contributie, kampkosten of kampeerspullen voor hen die het nodig hebben.

Bij de Lutem houden we enkele keren per jaar een actie om geld in te zamelen voor de groepskas. Alle leden zetten zich in om hun bijdrage te leveren. Op deze manier houden we de contributie bewust laag. Toch kan het zijn dat de kosten voor sommige gezinnen niet te volbrengen zijn. De gemeentes op Walcheren hebben hier (gemeenschappelijk) een budget voor: Jeugd Sport- en Cultuurfonds.

Dit budget is echter alleen voor minima beschikbaar. De contributie en eenmalig een ScoutFit wordt voor hen vergoed. De kampkosten en andere activiteiten vallen hierbuiten. Het groepsbestuur van de Lutem heeft daarom een ‘potje’ met reserves op de begroting gezet om die kosten te kunnen opvangen. Wanneer dit ‘potje’ leeg is, kan de groep zich wenden tot Scouting Nederland. Zij hebben dit jaar een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegewezen gekregen om kinderen die het financieel niet zo breed hebben toch mee op kamp te kunnen laten gaan. Ze noemen dat project: Bij Scouting horen alle kinderen erbij!

Er zijn dus genoeg mogelijkheden om er voor te zorgen dat geld geen spelbreker wordt. Bij de Lutem hoort iedereen erbij, ook als je minder te besteden hebt.

Heb je vragen over de regelingen en wil je weten wat de Lutem voor jou kan betekenen? Mail dan naar info@lutem.nl!