Bij scouting hoort iedereen er bij

Geld mag geen spelbreker zijn
Het budget van het Jeugdfonds Sport en Cultuur is alleen voor gezinnen met een laag inkomen. De contributie en eenmalig een ScoutFit wordt vanuit het fonds vergoed. De kampkosten en andere activiteiten vallen buiten het budget van het Jeugdfonds. Het groepsbestuur van de Lutem heeft daarom een ‘potje’ met reserves op de begroting gezet om die kosten te kunnen opvangen, voor leden die anders niet deel zouden kunnen nemen. Bij de Lutem hoort iedereen erbij, ook als je minder te besteden hebt.

Heb je vragen over het Jeugdfonds of wil je weten wat de Lutem voor jou kan betekenen? Mail dan naar info@lutem.nl

 

Bij de Lutem houden we enkele keren per jaar een actie om geld in te zamelen voor de groepskas. Alle leden zetten zich in om hun bijdrage te leveren. Op deze manier houden we de contributie bewust laag. Toch kan het zijn dat de kosten voor sommige gezinnen niet te volbrengen zijn. De gemeentes op Walcheren hebben hier (gemeenschappelijk) een budget voor: Jeugd Sport- en Cultuurfonds.

Heb je vragen over de regelingen en wil je weten wat de Lutem voor jou kan betekenen? Mail dan naar info@lutem.nl!